Met uw bijdrage van nog geen Euro per kilometer, steunt u de Deventer versie van het project “Fietsen alle Jaren”.
Een project waarin mensen die niet (meer) zelf kunnen fietsen (ook niet in een Duo-fiets), gefietst worden in een Riksja. Zo kunnen zij toch genieten van onze mooie omgeving en van dat heerlijke gevoel van die wind die door je haren waait. Het zijn vrijwilligers die met de Riksja fietsen.

Met deze eerste versie van de Deventer Fiets Classic gaan we zo’n riksja aanschaffen als start voor dit  mooie project in Deventer.

Doneren?
Mocht u niet kunnen deelnemen aan de Deventer Fiets CLassic, maar spreekt het goede doel u aan? Dan kunt u altijd een donatie overwegen! Goed om te weten is dat de organisatie ANBI-geregistreerd is.
giften zijn zeer welkom en zijn fiscaal aftrekbaar!

Giften zijn van harte welkom op bankrekening NL62INGB0653376936 T.n.v St. Comm-Service Rotaryclub o.v.v. ‘gift Deventer Fiets Classic 2019’